เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนนางรองพิทยาคม