นางรองพิทยาคม

ข้อมูลผู้บริหาร

นางรองพิทยาคม
นางสารภี เลไธสง

นางสารภี เลไธสง

ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม
โทร 086 404 8604
E-mail : [email protected]

นางอรพิน ขุนเพ็ง

นางอรพิน ขุนเพ็ง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน
โทร 081 967 2650
E-mail : [email protected]

นายอายุปข่าน สยามประโคน

นายอายุปข่าน สยามประโคน

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ
โทร 089 581 3619
E-mail : [email protected]

 จิดาภา ยี่รลัมย์

นางจิดาภา ยี่รัมย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
โทร 095 479 6329
E-mail : [email protected]

นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร 083 386 6988
Email : [email protected]

admin
Web site's administrator

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น