• อังคาร. มี.ค. 21st, 2023

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนนางรองพิทยาคม

Byadmin

ต.ค. 14, 2564
โรงเรียนนางรองพิทยาคม

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนนางรองพิทยาคม ข้าพเจ้ามุ่งมั่น ที่จะบริหารจัดการองค์กร อย่างมีธรรมาภิบาล โดยยึดหลักความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างศรัทธาความเชื่อมั่น แก่บุคคลทั่วไป และเชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการ และบุคลากรทุกคนในสังกัด จะตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า โรงเรียนนางรองพิทยาคมจะยึดมั่นเป็นส่วนราชการที่มีความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ภายใต้นโยบายดังต่อไปนี้

O34เจตจำรงรร.นางรองพิทยาคม64

admin

Web site's administrator

0 0 votes
Article Rating

Leave a Reply

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
0
รักความคิดของคุณโปรดแสดงความคิดเห็นx
()
x