โรงเรียนนางรองพิทยาคม

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนนางรองพิทยาคม ข้าพเจ้ามุ่งมั่น ที่จะบริหารจัดการองค์กร อย่างมีธรรมาภิบาล โดยยึดหลักความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างศรัทธาความเชื่อมั่น แก่บุคคลทั่วไป และเชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการ และบุคลากรทุกคนในสังกัด จะตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า โรงเรียนนางรองพิทยาคมจะยึดมั่นเป็นส่วนราชการที่มีความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ภายใต้นโยบายดังต่อไปนี้

O34เจตจำรงรร.นางรองพิทยาคม64

By admin

Web site's administrator

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x