genz

บุหรี่ไฟฟ้า กับคำถามที่ทุกคนอยากรู้?

วันงดสูบบุหรี่โลกตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายจากการสูบบุหรี่ ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบ และเปรียบได้กับเอ่านต่อ…

นางรองพิทยาคม

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง(ภาษาจีน)

อ่านต่อ…

นางรองพิทยาคม

คำสั่งแต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับผิดชอบงานในแต่ละฝ่าย

อ่านต่อ…