ดาวน์โหลด

Download “>>ตารางเรียน ตารางสอน 1/2564” ตารางเรียนตารางสอน1-2564-v2-19june2021.pdf – Downloaded 43 times – 2 MB

Download “>>ตารางเรียน ตารางสอน 2/2563” ตารางเรียนตารางสอน-2-2563-V3.pdf – Downloaded 63 times – 2 MB

Download “>>ระเบียบโรงเรียนนางรองพิทยาคมว่าด้วยการปกครองนักเรียน พ.ศ.2563” ระเบียบ.pdf – Downloaded 41 times – 926 KB

Download “>>รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2562” SAR62.pdf – Downloaded 78 times – 12 MB

Download “>>All in one wp migration 6.73” all-in-one-wp-migration.6.73-modified.zip – Downloaded 29 times – 425 KB

Download “>>ตารางเรียน-ตารางสอน1/2563” ตารางเรียนตารางสอน1-2563-v4-29กค63.pdf – Downloaded 67 times – 3 MB

Download “>>แบบฟอร์มเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล” 7131แบบค่ารักษาพยาบาล.docx – Downloaded 71 times – 18 KB

Download “>>แบบฟอร์มเบิกค่าการศึกษาบุตร” แบบการศึกษาบุตรติดใบเสร็จ-1.doc – Downloaded 72 times – 95 KB

Download “>>เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ พ.ค.2563” เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์.pdf – Downloaded 61 times – 1,005 KB

Download “++++คู่มือประเมินครู” 92100340_1_20200908-145311.docx – Downloaded 40 times – 135 KB

Download “+++วฐ2/1” 92100340_1_20200908-145124.docx – Downloaded 46 times – 27 KB

Download “+++แบบประเมินตนเอง” 92100340_1_20200908-145341.docx – Downloaded 54 times – 219 KB

Download “+++แนวทางการพิจารณา ด้านคุณธรรม” 92100340_1_20200908-145203.docx – Downloaded 78 times – 47 KB

Download “+++แนวทางประเมินด้าน1 ข้อ4” 92100340_1_20200908-145234.docx – Downloaded 45 times – 14 KB

Download “+++แนวทางการประเมินด้าน1ข้อ 3” 92100340_1_20200908-145253.docx – Downloaded 49 times – 18 KB