• พุธ. พ.ค. 29th, 2024

ทำเนียบบุคลากร

  • Home
  • ทำเนียบบุคลากร

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ฝ่ายบริหารสถานศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

งานแนะแนว

สนับสนุนการสอน

โรงเรียนนางรองพิทยาคม