• อังคาร. ก.พ. 7th, 2023

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Byadmin

ต.ค. 14, 2564
นางรองพิทยาคม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนนางรองพิทยาคม

โรงเรียนนางรองพิทยาคมเป็นโรงเรียนวิถีพุทธซึ่งแสดงค่านิยมองค์กรแบบวิถีไทย มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน ยิ้มไหว้ทายทักเป็นพื้นฐานในทุกช่วงเวลาที่ได้พบเจอกัน บุคลากรภายในโรงเรียนมีความปรองดอง สามัคคียึดถือการทํางานเป็นทีม (Team Work) สนองนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ในการสร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ํา ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ตามแนวคิด No Child Left Behind (NCLB)

O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน

admin

Web site's administrator

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x