ฝ่ายบริหารงบประมาณ

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สาหรับระยะเวลาการดาเนินงานสิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔O36บริหารงบประมาณ ปค.5(2)

admin
Web site's administrator

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น