ร่วมพิธีเปิด นางรองเกมต้านยาเสพติด ครั้งที่ 32 ปี 2563