• อังคาร. มี.ค. 21st, 2023

admin

Web site's administrator
  • Home
  • ประกวดดนตรีโฟร์คซอง ในรายการ “Folk Song E-San Contest”

ประกวดดนตรีโฟร์คซอง ในรายการ “Folk Song E-San Contest”

เมื่อ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565…

บริจาคโลหิต 29 พฤศจิกายน 2565

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565…

รับสมัครครูอัตราจ้างภาษาจีน

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

ในวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี …

ป.ป.ส. จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันยาเสพติด ภายใต้แคมเปญ “รู้คิด รู้เท่าทันยาเสพติด : Young Kid, Be Smart” ชวนเยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์

สำนักงานป.ป.ส. สร้างสรรค์โครงก…

รายงานผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในสถานศึกษา

รายงานดำเนินงานการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

โรงเรียนนางรองพิทยาคม