ประกาศการจัดกลุ่มนักเรียน เพื่อมาเรียนในช่วงสถานการณ์ COVID-19