งานประชาสัมพันธ์

ประกาศการจัดกลุ่มนักเรียน เพื่อมาเรียนในช่วงสถานการณ์ COVID-19

ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019(covid-19)  ยังมีการแพร่ระบาดและจำต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด ประกอบกับวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และศบค.จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ โรงเรียนจึงได้กำหนด และดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายหลายประการด้วยกัน โดยวิธีการหนึ่งคือได้สำรวจความพร้อมของนักเรียนและแบ่งกลุ่มนักเรียนเพื่อลดความแออัดในโรงเรียน สนองนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม(social distancing) จึงได้กำหนดกลุ่มนักเรียนดังต่อไปนี้

[ คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบกลุ่มของตนเอง ]

ให้นักเรียนตรวจสอบและเตรียมตัวมาเรียนตามประกาศ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

  • ให้นักเรียนเตรียมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือ face shield มาใช้ให้เพียงพอระหว่างวัน
  • ควรเตรียมสเปรย์หรือเจลแอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือมาด้วย
  • ควรเตรียมแก้วน้ำ ช้อนรับประทานอาหารมาด้วย
  • หากรู้สึกไม่สบายอย่ามาโรงเรียน ให้ไปพบแพทย์ทันที
  • ให้นักเรียนสแกนเช็คอินแพล็ตฟอร์ม ไทยชนะ เมื่อมาถึงโรงเรียน และเช็คเอ้าต์ เมื่อกลับบ้าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น