งานรับสมัครนักเรียน

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

งานรับสมัครนักเรียน ฝ่ายวิชาการ

นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คลิกตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศผลการจัดห้องเรียน(เรียงตามผล O-NET) [กำลังดำเนินการ]


รับสมัครนักเรียนรูปแบบออนไลน์  โดยให้นักเรียนทุกคนกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์  รอบที่ 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

กรอกแบบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

กรอกแบบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โทร 044-631065 หรือ 084–3366556

admin
Web site's administrator

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น