• อังคาร. พ.ค. 30th, 2023

สอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ EduSynch-CEFR Test ของครูและบุคลากรทางการศึกษา

Byadmin

พ.ย. 30, 2565

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565  ศูนย์ HCEC  โรงเรียนนางรองพิทยาคม

คณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  นำโดยนางแสงจันทร์ สวาสุ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร ศึกษานิเทศก์ นางสาวสมนึก นครวงศ์ ศึกษานิเทศก์ นายบัณฑิต แสงประโคน ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ EduSynch-CEFR Test ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้เข้าสอบ จำนวน 46 คน จัดสอบจำนวน 2 รอบ เวลา 10.00-11.00 น. และ เวลา 13.00 -14.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ Human Capital Excellence Center : HCEC โรงเรียนนางรองพิทยาคม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

admin

Web site's administrator

5 2 votes
Article Rating

Leave a Reply

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
โรงเรียนนางรองพิทยาคม
0
รักความคิดของคุณโปรดแสดงความคิดเห็นx
()
x