ฝ่ายบริหารงานบุคคล

แนวทางดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนนางรองพิทยาคม

อ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่องร้องเรียนทั่วไป

อ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนนางรองพิทยาคม

อ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายบริหารงานบุคคล

อ่านต่อ…