• อังคาร. พ.ค. 30th, 2023

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

  • Home
  • คู่มือดำเนินการสถาานศึกษาสีขาว

คู่มือดำเนินการสถาานศึกษาสีขาว

รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่องร้องเรียนทั่วไป

รายงานผลการบริหารพัฒนาบุคคล

การให้คุณและให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและการแต่งตั้งบุคลากร

การพัฒนาบุคลากร

การประเมินผลการดำเนินงานบุคลากร

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศโรงเรียนนางรองพิทยาคม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

โรงเรียนนางรองพิทยาคม