ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ส่งเอกสารสำหรับทำใบขับขี่

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งเอกสารที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 7- 8 มีนาคม 2565 เพื่อประกอบการทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เอกสารทอ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา

อ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ

ด้วยโรงเรียนนางรองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นเพื่อเป็นลูกจอ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ด่วน! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ

ประกาศโรงเรียนนางรองพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ ด้วยโรงเรียนนางรองพิทยาคมสำนักงาอ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ระเบียบโรงเรียนนางรองพิทยาคมว่าด้วยการปกครองนักเรียน พ.ศ.2563

อ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อ่านต่อ…