งานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนนางรองพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗ หมู่ที่ ๑๒ ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ คณะผู้ประเมินได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเมื่อวันที่ ๑๔ ถึง ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผล การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ดังนี้

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
admin
Web site's administrator

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น