นางรองพิทยาคม

คณะกรรมการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณและรวบรวมงาน/โครงการ

นางรองพิทยาคม

แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณและรวบรวมงาน/โครงการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
admin
Web site's administrator

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น