ฝ่ายบริหารงานบุคคล

แนวทางดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนนางรองพิทยาคม

อ่านต่อ…

นางรองพิทยาคม

ข้อมูลผู้บริหาร

นางสารภี เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม โทร 086 404 8604 E-mail : [email protected] นางอรพิน ขุนเพ็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน โทร 081 967 2650 Eอ่านต่อ…

นางรองพิทยาคม

การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

อ่านต่อ…