ฝ่ายบริหารงานบุคคล

รายงานการบริหารและพัฒนาทรพยากรบคุคลประจําปีงบประมาณ 2564

นางรองพิทยาคม ฝ่ายบริหารงานบุคคล
O28รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปร(1
admin
Web site's administrator

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น