• อังคาร. พ.ค. 30th, 2023

วิชาการ

  • Home
  • รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสา…

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารวิชาการ

มาตรฐานการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ

แผนผังขั้นตอนการให้บริการฝ่ายบริหารวิชาการ

สถิติการใช้บริการงานทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ

โรงเรียนนางรองพิทยาคม