นางรองพิทยาคม

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการงาน 4 ฝ่าย

อ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการฝ่ายบริหารงานบุคคล

อ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารวิชาการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของครูต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(COVID – 19 )

อ่านต่อ…