ฝ่ายบริหารงานบุคคล

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1)

อ่านต่อ…

นางรองพิทยาคม

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม การทุจริตของสถานศึกษา ประจำปี 2563

อ่านต่อ…