ฝ่ายบริหารงานบุคคล

แนวทางดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนนางรองพิทยาคม

อ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนนางรองพิทยาคม

อ่านต่อ…