• เสาร์. มิ.ย. 15th, 2024

ความเสี่ยง

  • Home
  • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โรงเรียนนางรองพิทยาคม