ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ส่งเอกสารสำหรับทำใบขับขี่

นางรองพิทยาคม ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้ส่งเอกสารที่ฝ่ายบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 7- 8 มีนาคม 2565 เพื่อประกอบการทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

เอกสารที่ต้องส่ง
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.ใบรับรองแพทย์
4.บัตรประชาชนตัวจริง

รายชื่อ

รายชื่อผู้สมัคครใบขับขี่รุ่นที่-ประกาศ

 

admin
Web site's administrator

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น