genz

บุหรี่ไฟฟ้า กับคำถามที่ทุกคนอยากรู้?

วันงดสูบบุหรี่โลกตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี องค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายจากการสูบบุหรี่ ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูบ และเปรียบได้กับเอ่านต่อ…

บทความทั่วไป

ทักษะอะไรบ้างที่เด็กในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องมี?

ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษา ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง ความท้าทายด้านการศอ่านต่อ…

บทความทั่วไป

ประวัติวันแห่งความรัก วันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์

วันวาเลนไทน์ (Valentine’s Day) หรือที่เราอาจะเคยได้ยินชื่อเรียกตามแบบสากลว่า วันนักบุญวาเลนไทน์ (Saint Valentine’s Day) ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งในแต่อ่านต่อ…