• อังคาร. พ.ค. 30th, 2023

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

  • Home
  • สถิติการใช้บริการงานทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ

สถิติการใช้บริการงานทะเบียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ

สถิติการให้บริการห้องสมุดโรงเรียนนางรองพิทยาคม

คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ

คู่มือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการการปฏิบัติตนช่วงเปิดภาคเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศการจัดกลุ่มนักเรียน เพื่อมาเรียนในช่วงสถานการณ์ COVID-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด…

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2562

การจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ…

ประกาศผลการจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

  ประกาศโรงเรียนนางรองพิทยาคม …

ประกาศรายชื่อนักเรียน รายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนนางรองพิทยาคม ประกาศรา…

โรงเรียนนางรองพิทยาคม