• อังคาร. พ.ค. 30th, 2023

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

  • Home
  • รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

โรงเรียนนางรองพิทยาคม ตั้งอยู่…

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2562

การจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ…

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2561

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึ…

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2560

  รายงานการประเมินตนเองขอ…

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2559

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึ…

โรงเรียนนางรองพิทยาคม