งานรับสมัครนักเรียน

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

*ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565อ่านต่อ…

ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564

คลิกเข้าดูผลการเรียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://toschool.in/nrp วิธีการเข้าดูผลการเรียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ >>> https://toschool.in/nrp อ่านต่อ…

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคม พุทธศักราช 2562

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคม พุทธศักราช 2562 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 สำนักงานเขตพื้นทอ่านต่อ…

งานรับสมัครนักเรียน

การมอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564

  📌ค่าบำรุง. ภาค 1 ปี 2564 ม.1,ม.4 รับโอนวันที่ 29-30 พ.ค. 64 รวม 1,200 บาท ม.2-3-5-6 รับโอน 1 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป รวม 1,000 บาท 📌ค่าบำรุง. ภาค 2 ปี 2564 ม.1, ม.4 รับโอน วันที่ (ยัอ่านต่อ…

งานประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

โรงเรียนนางรองพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๗ หมู่ที่ ๑๒ ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกอ่านต่อ…

งานรับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียนม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564

สมัครเข้าเรียนม.1 สแกน คิวอาร์โค้ด   หรือคลิก >>> สมัครเข้าเรียนม.1/2564              สมัครเข้าเรียนม.4 สแกน คิวอาร์โค้ด หรือ่านต่อ…