• พฤหัส. ก.พ. 2nd, 2023

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายวิชาการ

  • Home
  • คู่มือระเบียบการงานทะเบียน

คู่มือระเบียบการงานทะเบียน

ด่วน! แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองทราบ

การมอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564

  📌ค่าบำรุง. ภาค 1 ปี 256…

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)

โรงเรียนนางรองพิทยาคม ตั้งอยู่…

รับสมัครนักเรียนม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564

สมัครเข้าเรียนม.1 สแกน คิวอาร์…

รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด สารพันความรู้งานเกษตร เกี่ยวกับพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

รายงานการพัฒนาและผลการใช้เอกสา…

โครงงานบูรณาการ เรื่อง กระถางสร้างอาชีพ

ประกาศการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์