ฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2563

อ่านต่อ…

ฝ่ายบริหารทั่วไป

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ่านต่อ…

งานประชาสัมพันธ์

สแกนระบบแพล็ตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้ง

ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง ที่เข้ามาในพื้นที่โรงเรียน ลงทะเบียนระบบแพล็ตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้ง โดยให้สแกนคิวอาร์โค้ดที่เตรียมไอ่านต่อ…