• อังคาร. ก.พ. 7th, 2023

ฝ่ายบริหารทั่วไป

  • Home
  • คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากร ครั้งที่ 13/2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ

รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2563

รายงานการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สแกนระบบแพล็ตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้ง

ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผ…