แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

           โรงเรียนนางรองพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยยึดวิสอ่านต่อ…