การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของโรงเรียนนางรองพิทยาคม
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างชาติ