• พุธ. ก.พ. 28th, 2024

ข้อมูลทั่วไป

  • Home
  • ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ  :  โรงเรียนโรงเรียนนางรองพิทยาคม

ที่ตั้ง :  เลขที่ 137 หมู่ 12 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31110

โทรศัพท์ 044-631065

โทรสาร 044-631065

e-mail : [email protected]

website : www.nrpsc.ac.th

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนนางรองพิทยาคม